foundation for information policy research
> Home
> About
> Policy Work
> Achievements
> Friends of FIPR
> Events
> Contact FIPR

Raportti osoittaa — tekijänoikeusdirektiivi remontin tarpeessa

Helsinki 8.9.2003

[Deutsche] [English] [Español] [Français] [Italiano]

Lehdistötiedote — Vapaa julkaistavaksi heti

FIPR / Electronic Frontier Finland - EFFI ry

Euroopassa voi tulla laittomaksi katsoa elokuvia Linux-tietokoneella tai siirtää musiikkia kannettavalle soittimelle "kopiosuojatulta" levyltä. Tuore tutkimus osoittaa, että monet tällaiset teot, jotka ovat tähän asti olleet laillisia ja joita tavallinen kansalainen ei yleensä miellä vääriksi, muuttuvat kielletyiksi, kun EU:n tekijänoikeusdirektiivi toteutetaan jäsenmaissa.

Tänään julkaistu FIPR:in raportti "Implementing the EU Copyright Directive" käy läpi mitä muutoksia tekijänoikeusdirektiivi on aiheuttanut eri EU:n jäsenmaissa. Raportin mukaan useissa maissa on laitonta käyttää teoksia kuten CD-levyjä, sähköisiä kirjoja tai digitaalisessa muodossa olevia elokuvia tavoilla, joita julkaisija ei nimenomaisesti ole sallinut. Rikkomuksen seurauksena voi olla useiden kymmenien tuhansien eurojen sakot tai pahimmassa tapauksessa jopa vankeus.

Vain muutamissa EU-maissa kuluttajille on jätetty tehokkaat keinot heille aikaisemmin kuuluneiden oikeuksien puolustamiseen. Useimmat maat edellyttävät valitusta valtiollisille toimielimille, joiden päätökset voivat kestää kuukausista jopa vuosiin. Kuluttajilla ei myöskään ole yleensä edustusta näissä elimissä.

Uudistetut tekijänoikeuslait eivät yleensä estä mitenkään teknisten suojauskeinojen käyttämistä kilpailun rajoittamiseen, minkä seurauksena kuluttajat ovat monopoleista johtuvien kalliimpien hintojen armoilla. Yhdysvalloissa esimerkiksi pelikonsolien pelien ja tulostimien mustepatruunoiden kohdalla ilmiöön on jo törmätty ja Eurooppa seuraa mitä todennäköisimmin perässä.

Eurooppalainen tietoturva- ja salausjärjestelmien tutkimus on myös häviäjien joukossa. Vain Saksassa, Tanskassa ja Suomessa on lainsäädäntöön otettu tutkimusta suojaavat poikkeukset, jotka sallivat muuten kielletyksi muuttuvan teknisten suojauskeinojen murtamisen.

Ian Brown, raportin päätoimittaja, toteaa tuloksesta: "Nämä uudet lait vievät eurooppalaisilta heille aikaisemmin kuuluneet oikeudet teosten käyttöön. Tekijänoikeusdirektiivi tuleekin kirjoittaa uusiksi ja tällä kertaa myös CD- ja DVD-levyjen sekä sähköisten kirjojen ostajia tulee suojata eikä pelkästään näiden tuotteiden kustantajia."

EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki lisää:" Raportti vahvisti aikaisemman käsityksemme, että EU:n tekijänoikeusdirektiiviä tulee muuttaa mahdollisimman nopeasti. Vaikka esimerkiksi Suomessa virkamiehet ovatkin tehneet töitä järkevän ja tasapainoisen tekijänoikeuslain kirjoittamiseksi, heidän uurastuksensa on melkein toivotonta direktiivin asettamien rajoitusten vuoksi." Hän päättää: "Emme silti luovu kamppailusta — jätimme yhdessä European Digital Rightsin kanssa opetusministeriölle viime perjantaina perusteelliset lausunnot, joissa pystyimme käyttämään kokemuksia muualta Euroopasta optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi."

Lisätietoja:

Raportti löytyy osoitteesta:
http://www.fipr.org/copyright/guide/

EFFI:n lausunto tekijänoikeuslaista:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/EFFI-lausunto.pdf

EDRIn lausunto tekijänoikeuslaista:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/EDRI-lausunto.pdf

Yhteystiedot:

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Ian Brown
Director
Foundation for Information Policy Research
ian@fipr.org
+44 7970 164 526

Lisätietoja:

1. The Foundation for Information Policy Research (http://www.fipr.org) is an independent body that studies the interaction between information technology and society. Its goal is to identify technical developments with significant social impact, commission and undertaken research into public policy alternatives, and promote public understanding and dialogue between technologists and policy-makers in the UK and Europe.

2. Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.

Valid XHTML 1.0
Problems viewing this site?